Novice

Naročite se na novice

Osnovni podatki o podjetju

pravnoorganizacijska oblika Družba z omejeno odgovornostjo
datum vpisa subjekta v sodni register: 22.01.1993
matična številka:     5698952000
davčna številka:    SI36467847
firma: SIMTECH družba za trgovino, storitve in svetovanje, d.o.o.
skrajšana firma: SIMTECH d.o.o.
pravni zastopnik in direktor: g. Jure Smrajc
poslovni naslov: Industrijska cesta 9, 1290 Grosuplje
elektronska pošta: info@simtech.si

 

produkcija: Kabi d.o.o.